23.02.2024
Կառավարությունը նախատեսում է ռոյալթիի համակարգն արմատական բարեփոխման ենթարկել
prev Նախորդ նորություն

Նորություններ գործընկերներից

Պետք է համոզված լինենք՝ երեխաների հետ աշխատող մարդիկ ունեն պատշաճ որակավորում. Փաշինյան

Կառավարության հուլիսի 15-ի նիստում սոցիալական տարբեր խմբերի համար սահմանվել է նախադպրոցական ծառայություններից օգտվելու ընդլայնված հնարավորություններ:


Գործադիրը սահմանել է Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորման կարգը, այդ թվում՝ կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակը: Վերջին տարիներին պետությունը վարում է նախադպրոցական ծառայությունների ընդլայնման հետևողական քաղաքականություն։


Մասնավորապես՝ նախադպրոցական ծառայությունների ընդլայնման գործիքներից են սուբվենցիոն ծրագրերը, որոնց շրջանակում 2020 թ. հաստատվել է մանկապարտեզների կառուցման և նորոգման 30 ծրագիր։ Եվս 21 նախադպրոցական հաստատություններում իրականացվում են վերանորոգման տարաբնույթ աշխատանքներ ինչպես պետական բյուջեի, այնպես էլ տարբեր ծրագրերի շրջանակում։ Ներկայումս հանրապետության 271 բնակավայրերում նախադպրոցական որևէ կրթական ծառայություն դեռևս չի մատուցվում: Համապատասխան օրենքով ամրագրվել է նաև նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային մոդելների ներդրման հնարավորությունը։ Այլընտրանքային ծառայությունների ներդրումը նախատեսված է նաև պետբյուջեի և 2021-2023 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով, որի շրջանակում նախատեսվում է, որ դրամաշնորհային ծրագրի ձևաչափով համայնքները հնարավորություն կունենան դիմել և դրամաշնորհային մրցույթի արդյունքներով ներդնել նախադպրոցական ծառայություններ իրենց համայնքներում։ Այս նպատակով տարեկան հատկացված է շուրջ 154 մլն ՀՀ դրամ։ Որոշման հիմնավորման համաձայն՝ այլընտրանքային ծառայությունները, սակայն, չեն կարող լրացնել նախադպրոցական ծառայությունների պահանջարկը երկրում։ Ուստի առաջնահերթ է դառնում պետական աջակցությունը նախադպրոցական ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովման հարցում։


Հարցը հատկապես կարևոր է սոցիալական տարբեր խմբերի համար հասանելիության ապահովման նպատակով: Ըստ այդմ՝ մշակվել է առաջնահերթություն ունեցող խմբերի համար նախադպրոցական ծառայությունների հասանելիության ապահովման համար պետբյուջեից ֆինանսավորման հատկացման փուլային մոտեցում։ Առաջնահերթության իրավունքից օգտվում են առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն կամ երեք և ավելի երեխա ունեցող կամ զինծառայող ծնողի (ծնողների) երեխաները, կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները: Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացման համար կարևորագույն պայման է` պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 1 սանի հաշվարկով ուսումնական հաստատության նորմատիվային սկզբունքի կիրառումը: Ֆինանսավորման կարգի նպատակն է կանոնակարգել դաշտը՝ առաջարկելով միասնական մեթոդաբանություն նախադպրոցական հաստատությունների ֆինանսավորման մասով, որ առաջին փուլում կգործի իբրև պետբյուջեից ֆինանսավորման հատկացման մեթոդաբանություն, բայց հետագայում կարող է նաև ուղենշային հանդիսանալ ոլորտի ֆինանսավորման համար ընդհանրապես։ Ներկայացվող նախագծով նախատեսվում էր պետբյուջեից 1 սանի հաշվարկով ֆինանսավորուման համար ներկայացված բանաձևով հաշվարկել հաստատության ֆինանսավորման չափը, այնուհետև Հաստատության տարեկան ֆինանսավորման չափը բաժանելով այդ հաստատության սաների միջին տարեկան քանակի վրա, ստանալ պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորման գումարը։ Ընդ որում, որպես հաստատության վարչական, մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ կազմի վարձատրության չափ առաջարկվում է ընդունել ներկայումս Երևան քաղաքի նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողների վարձատրության չափին համարժեք մեծություններ, իսկ պահպանման տարեկան ծախսերը՝ ուսումնասիրության արդյունքում ձևավորված միջին մեծությունները։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որը պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորումը ենթադրում է պետբյուջեի ծախսային մասի ավելացում՝ նախագծով առաջարկվում է կիրառել հետևյալ ժամանակացույցը՝ հաստատությանը պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորումն իրականացնել հետևյալ խբերի սաների համար.


•2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից՝ կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար,
•2023 թ. սեպտեմբերի 1-ից՝ ընտանեկան նպաստ ստացող համակարգում հաշվառված ընտանիքների երեխաները,
•2024 թ. սեպտեմբերի 1-ից՝ երեք և ավելի երեխա ունեցող ծնողի (ծնողների) երեխաների համար,
•2025 թ. սեպտեմբերի 1-ից՝ զինծառայող ծնողի (ծնողների) երեխաների համար։


Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով որոշմանը, երկու դիտարկում է արել: «Առաջին՝ մենք 2022թ սեպտեմբերի 1-ից հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի դաստիարակ- ուսուցիչների աշխատավարձերի որոշակի բարձրացում տեղի ունենա, որոշակի հատվածներում։ Հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի հատվածական չգործենք՝ պայմանավորվենք, որ աշխատավարձի բարձրացումը տեղի է ունենալու ատեստավորումից հետո։ Այսինքն՝ բարձրացնելու ենք միայն այն ուսուցիչ-դաստիարակների աշխատավարձը, որոնք անցած կլինեն ատեստավորում և հաստատած կլինեն իրենց որակավորումը ։ Ինչքան էլ մենք այս փուլում խոսում ենք տարբերությունները համահարթեցնելու և հավասարեցնելու մասին, միևնույն է, եթե մենք ավելի ֆինանասական միջոց ենք ծախսում, այդտեղ որակի բաղադրիչը պարտադիր պետք է լինի։ Հետևաբար աշխատավարձերի բարձրացման մեր պարտավորությունն ուժի մեջ է մտնում պայմանով, որ կարող է բարձրացվել միայն որակավորումը հաստատած, վերահաստատած ուսուցիչ-դաստիարակների աշխատավարձը։


Հաջորդ դիտարկումը վերաբերում է 2024թ. սեպտեմբերի 1-ից երեք և ավելի երեխա ունեցող ծնողների երեխաներին ֆինանսավորումն իրականացնելուն։ Մենք սրա հետ կապված ունենք այլ ծրագիր: Նախընտրական շրջանում ասել եմ, որ 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար, պետք է սահմանենք նպաստ, որը քաղաքական առումով անվանում ենք տուրք ։ Ես կարծում եմ՝ այս մասում մենք պետք է այս կետը կանխենք, այսպես ասած, դեռ պայմանական թողենք այստեղ, որովհետև, եթե մենք բավականին շոշափելի աջակցություն ենք ցուցաբերելու 3-րդ և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին, հետևաբար այս միջոցները, որ պետք է ծախսենք այստեղ, պետք է վերահասցեագրենք, կամ էլ այլ մեխանիզմ գործի, որ այդ գումարները հաշվանցվեն և հաշվարկվեն»,- ասել է Նիկոլ Փաշինյանը՝ հանձնարարելով այդ երկու պայմաններն արձանագրել որոշման մեջ:


Վարչապետի պաշտոնակատարի դիտարկմամբ՝ կրթական համակարգում պարտադիր պետք է իրականացնել աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականություն, որը չի կարող տեղի ունենալ առանց որակավորման բարձրացման և հաստատման. «Սա ռազմավարական հարց է: Մենք պետք է համոզված լինենք, որ մեր երեխաների հետ աշխատող մարդիկ ունեն պատշաճ որակավորում և տիրապետում են պետության ընդունած չափորոշիչներին, դրանց իրականացման հմտություններ ունեն, որից հետո մենք, իհարկե, պետք է նրանց վարձատրության չափերը մեծացնենք։ Սա որպես սկզբունք հետագա բոլոր որոշումների համար։ Նաև 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի հետ կապված մեր քաղաքականությունները տարբեր ոլորտներում իրականացնելիս պետք է հիշենք, որ այդտեղ բավականին լուրջ ծրագիր ունենք, և ծրագրերի ներքին կապերը չպետք է կորցնենք, դրանք իրարից կտրված չպետք է դիտարկենք»։

Հաստատվել են արտադրական կանեփի արտադրության, ներմուծման, արտահանման լիցենզավորման կարգերը
Հաջորդ նորություն next
 Մոսկվան Երևանից պարզաբանում է սպասում Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ
23.02.2024
Մոսկվան Երևանից պարզաբանում է սպասում Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ

bandar alexistogel

alexistogel toto online

Alexistogel

alexistogel livedraw hongkong

alexistogel resmi

alexistogel totomacau

alexistogel bandar togel

login alexistogel

alexistogel agen slot

Alexistogel Toto Macau

alexistogel hongkong

alexistogel

alexistogel macau

Bandar Togel Hongkong

link alexistogel

link alexistogel

alexistogel bandar

alexistogel bandar togel

alexistogel slot

alexistogel bandar terpercaya

rtp slot alexistogel

slot online alexistogel

alexistogel slot gacor

bandar togel alexistogel

slot hari ini

alexistogel slot online

alexistogel slot online

rtp slot alexistogel

alexistogel slot online

Alexistogel

Alexistogel macau

alexistogel 4d

alexistogel terpercaya

Togel Online

bandar togel hongkong

bandar toto macau

bandar togel online

rtp slot gacor hari ini

bandar togel singapore

alexistogel toto

alexistogel toto macau

alexistogel online

alexistogel slot

slot online gacor

alexistogel slot online

alexistogel slot gacor

alexistogel slot

alexistogel slot online

alexistogel login

alexistogel link

alexistogel daftar

alexistogel bandar

alexistogel 4d

bandar toto macau

bandar toto macau

Hoki88 Slot Online

Togel Hongkong

slot online

slot online gacor

Situs Slot Online

Slot Maxwin

slot online

bandar toto macau

Slot Online Alexistogel

toto macau resmi

bandar toto macau

RTP Slot Gacor

toto macau online

slot online

Slot Online Gacor

Slot Online

slot online gacor

Rtp Slot Online Gacor

slot online gacor

rtp slot

Bandar Slot Online

Bandar Slot Online

slot online

RTP LIVE

cheat slot

aplikasi alexistogel

Bandar Toto Macau

Live Draw Macau

Live Draw Macau

Slot Online Gacor Maxwin

link bandarbola855

bandarbola855 resmi

bandarbola855 gacor

bandarbola855 slot

bandarbola855 bola slot

bandarbola855 rtp

bandarbola855 slot online

bandarbola855 link

bandarbola855 bandar

bandarbola855 slot terpercaya

bandarbola855 login

iosbet

link iosbet

slot online iosbet

iosbet link login

slot iosbet

iosbet gacor

iosbet

iosbet

liatogel

bandar liatogel

login liatogel

liatogel link

liatogel toto

slot deposit pulsa

live draw hk liatogel

liatogel slot online gacor

liatogel totomacau