Ամբողջ աշխարհում ապրում է 10 մլն 297.770 հայ, ամենամեծ հայ համայնքը ՌԴ-ում է

Ամբողջ աշխարհում ապրում է 10 մլն 297.770 հայ, որոնցից 8 մլն 140.500-ը՝ Հայաստանից և Արցախից դուրս: Այս մասին ասված է Time to Analyze-ի զեկույցում, որը ներկայացնում է «Գանձասարը»:


Ըստ արդյունքների, ամենից մեծաթիվն է Ռու­սաս­տանի հայ համայնքը՝ 1 մլն 980.000, այնուհետ ԱՄՆ-ի հայ համայնքը՝ 1 մլն 540.000: Ֆ­րան­սիայում ապրում է 700.000 հայ, Թուր­քիայում՝ 70.000 հայ, իսկ ամենափոքրաթիվ համայնքը Բոլիվիայում է՝ այնտեղ ապրում է ընդամենը 50 հայ:


Ըստ երկրների պատկերը հետևյալն է՝


Աբ­խա­զիա — 48.000
Ալ­բա­նիա — 470
Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցյալ Է­մի­րու­թյուն­ներ — 3.000
Արգենտինա — 128.000
Ավստրիա — 3.000
Ավստրալիա — 85.000Բելառուս — 35.000
Բելգիա — 11.000
Բ­րա­զիլիա — 47.000
Բուլղարիա — 8.000

Գեր­մա­նիա — 47.000
Դա­նիա — 2.500
Ե­գիպ­տոս — 4.500
Թուրք­մե­նս­տան — 30.000
Թուր­քիա — 70.000

Իս­րա­յել — 6.000
Ի­րաք — 10.000
Ի­րան — 240.000
Իս­պա­նիա — 8.000
Ի­տա­լիա — 4.000
Լատվիա — 3.000
Լե­հաս­տան — 45.000
Լի­բա­նան — 130.000
Լիտ­վա — 2.100

Կա­նա­դա — 57.000
Քա­թար — 1.800
Կիպ­րոս — 4.000
Կոլումբիա — 500
Հուն­գա­րիա — 35.000
Հնդ­կաս­տան — 600
Հու­նաս­տան — 25.000
Ղա­զախս­տան — 25.000

Մալ­թա — 350
Մեքսիկա — 500
Մեծ Բ­րի­տա­նիա — 11.000
Նոր­վե­գիա — 2.500
Հո­լան­դիա — 7.000
Շվեյցարիա — 7.000

Շվեդիա — 9.000
Չի­նաս­տան — 200
Չե­խիա — 15.000
Չի­լի — 700

Ռու­մինիա — 2.000
Սիրիա ՝ մինչև պատերազմը— 120.000
Վենեսուելա — 3.000
Վ­րաս­տան — 249.000 (միայն Ջավախքում՝ 110.000)
Տա­ջի­կիս­տան — 6.000
Ուզ­բե­կս­տան — 70.000
Ուկ­րա­ինա — 100.000
Ու­րու­գվայ — 20.000
Քո­ւվեյթ — 12.000
Ֆ­րան­սիա — 700.000


Նշվում է, որ թվերը տրա­մադ­րվել են աշ­խար­հի բազ­մա­թիվ եր­կր­նե­րում գոր­ծող հայ­կա­կան հա­մայն­քա­յին կա­րևո­րա­գույն կա­ռույց­նե­րի, կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի, լոբբիս­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի, Սփյուռ­քում գոր­ծող ա­ռաջ­նոր­դարանների կամ գաղթականների ծա­ռա­յու­թյան գրասենյակն­երի կողմից:

Տպել

Թեմայի այլ նորություններ
Загрузка...