Աղքատությունը Հայաստանում. երկրի տաս բնակչից մոտ երեքն աղքատ է

259

Աղքատության ցուցանիշը Հայաստանում հրապարակվում է տարին մեկ անգամ և բավականին մեծ ուշացումով։ Այս պահին ամենաթարմ տվյալը 2015 թվականի համար է։


Ինչպես ներկայացնում է b4b.am-ը, ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ 2015 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը կազմել է 29.8%։ Սա նշանակում է, որ երկրի տաս բնակչից մոտ երեքն ամսական 41 698 ՀՀ դրամ վերին աղքատության գծից ցածր են գտնվել: 2014թ.-ի համեմատ աղքատության մակարդակը նվազել է միայն 0.2 տոկոսային կետով:


Ծայրահեղ աղքատները


Բացի բուն այս ցուցանիշից, կան նաև շատ աղքատների և ծայրահեղ աղքատների վերաբերյալ ցուցանիշներ։


Աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության վերին ընդհանուր գծից (2015-ի համար՝ ամսական 41698 դրամ), շատ աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության ստորին ընդհանուր գծից (2015-ի համար՝ ամսական 34234 դրամ), իսկ ծայրահեղ աղքատ կամ թերսնված գնահատվել են նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության պարենային գծից (2015-ի համար՝ ամսական 24109 դրամ):


 


Աղքատների տեսակարար կշիռը ամբողջ բնակչության 19.4%-ն է։ Շատ աղքատների տեսակարար կշիռն ամբողջ բնակչության մեջ կազմել է 8.4%: Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը կազմել է 2.0%` 2008թ.-ին արձանագրված 1.6%-ի դիմաց:


Աղքատությունը՝ ըստ մարզերի


Աղքատության պատկերը խիստ տարբերվում է ըստ մարզերի։ Ամենաաղքատը Շիրակի մարզն է. այստեղ աղքատ է բնակչության 45.3%-ը։ Ամենից բարվոք վիճակում գտնվում են Վայոց Ձորի և Արագածոտնի մարզերը, որտեղ աղքատության մակարդակը, համապատասխանաբար, 16.9% և 16.1% է։


Այս դինամիկ քարտեզում յուրաքանչյուր մարզի համար ներկայացված են ինչպես աղքատության, այնպես էլ ծայրահեղ աղքատության մակարդակները և 1 շնչի հաշվով ամսական սպառողական ծախսերը։


Ինչպես է փոխվել աղքատության պատկերը


Համեմատության համար մենք վերցրել ենք 2010 և 2015 թվականները։ Հանրապետության մակարդակով՝ աղքատության մակարդակը այս ընթացքում նվազել է 6 տոկոսային կետով՝ 2010 թվականի 35.8%-ից հասնելով 29.8%-ի։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 3%-ից նվազել է մինչև 2%։


2010-2015թթ. աղքատության մակարդակը նվազել է բոլոր մարզերում՝ բացառությամբ Տավուշի մարզի (ստորև բերված գծապատկերում ներկայացված են աղքատության մակարդակները 2010 և 2015 թվականներին)։Ինչպես նշեցինք, այս ընթացքում աղքատությունը 9.2 տոկոսային կետով աճել է միայն Տավուշի մարզում՝ 26.1%-ից հասնելով 35.3%-ի։


Մնացած մարզերում և մայրաքաղաքում աղքատության մակարդակը նվազել է։ Աղքատության մակարդակի ամենազգալի նվազումը գրանցվել է Արարատի (15.1 տոկոսային կետով) և Վայոց Ձորի (20.2 տոկոսային կետով) մարզերում։


Տպել

Թեմայի այլ նորություններ